Obsah

 

Kurzovné cvičení a kroužků pro děti:

1.500,- Kč – 1 hod - 2x týdně

1.000,- Kč – 1 hod - 1x týdně

1.250,- Kč – 1,5 hod - 1x týdně (Sportovní kroužek)

1.250,- Kč – 1 hod - 2x týdně v létě, 1x týdně v zimně (fotbal pro nejmenší)

Variabilní symboly pro bezhotovostní úhradu jsou uvedeny u jednotlivých aktivit.