Obsah

Variabilní symbol pro úhradu pololetního kurzovného je 2020541

Do textové poznámky uveďte jméno a příjmení cvičence.

 

Rozvrh hodin I.pololetí 2020:

Út           8:15-9:15 - děti do 1 roku

Út           9:15-10:15 - děti 2-3 roky

Út           10:15-11:15 - děti 1-2 roky

 

.

 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Lektorka: Ing. Lenka Opravilová, Ph.D.

 

Cvičení v malém kolektivu vhodné pro kojence, batolata a aktivní děti předškolního věku spolu s jejich rodiči. V příjemném prostředí si společně zacvičíme, pobavíme se, naučíme se nové básničky a písničky. Starší děti si odnesou vlastní výrobek nebo malířský výtvor. Zábavnou formou se děti učí a poznávají okolní svět. Struktura hodiny je vždy přizpůsobena momentálním potřebám a možnostem rodičů i dětí.

 

I. KOJENCI A BATOLATA (3 - 12 MĚSÍCŮ)

Kroužek pro rodiče s miminky od cca 3 měsíců. Cvičení maminek v kombinaci s aktivním zapojením dítěte formou básniček, říkadel a masáží. Zacvičíme si a protáhneme se s řadou pomůcek (posilování rodiče s dítětem, overbally, pilates, poporodní a baby jóga).

 

Náplň cvičení

 • posílení vztahu a spolupráce rodiče s dítětem
 • zapojení maminek zpět do aktivního života (cviky na diastázu, pánevní dno, bolesti zad)
 • rozvoj psychomotoriky za pomocí jednoduchých básniček a písniček
 • posilování rodiče s dítětem, overbally, padák apod.
 • dětská masáž, relaxace s hudbou
 • tematická diskuze na přání (strava, kojení, botičky, hračky apod.)

   

   

  II. CHODÍCÍ DĚTI (cca 1,5 - 3 ROKY)

Kroužek je určen pro rodiče s dětmi od 1-1,5 roku, kteří chtějí strávit dopoledne v příjemném kolektivu. Vše zábavnou hravou formou s říkadly a písničkami doprovázenými pohybovými prvky. V hodinách využíváme spoustu pomůcek (barevné bločky, padák, hudební nástroje apod.). Zábavnou formou se děti učí a poznávají okolní svět. Oblíbeným prvkem kroužku je výtvarné tvoření na tisíc způsobů (prstové barvy, lepení, vystřihování, tiskátka, přírodniny apod.). Vyvrcholením hodiny je opičí dráha.

Náplň cvičení

 • cvičení zaměřeno na rozvoj dítěte a vztahu rodiče s dítětem
 • procvičování hrubé a jemné motoriky
 • cvičení s bločky, overbally a dalšími pomůckami
 • básničky a písničky s využitím hudebních nástrojů
 • prvky dětské jógy a párové jógy (rodič a dítě)
 • výtvarka – jednoduché a zábavné výtvarné techniky
 • tematické zaměření hodin – svátky, roční období (hrátky, tvoření)
 • učení zábavnou formu (zvířátka a mláďata, barvy, tvary)
 • pestrá a zábavná opičí dráha

   

Rozdělení do skupin podle věku je pouze orientační a přizpůsobí se individuálně podle aktuálních možností a dovedností dítěte.

 

Kontakt a info: opravilova.lenka@gmail.com, foto: https://www.facebook.com/LenorkaJoga/