Obsah

Variabilní symbol pro úhradu pololetního kurzovného je 201916

Do textové poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka.

 

.