Obsah

Variabilní symbol pro úhradu pololetního kurzovného je 2020531

Do textové poznámky uveďte jméno a příjmení cvičence.

Rozvrh hodin I.pololetí 2020:

St           15:30-16:30 - děti 6-12 let

St           16:30-17:30 - děti 3-6 let

 

 

.

 

JÓGA PRO DĚTI

Lektorka: Ing. Lenka Opravilová, Ph.D.

 

 

Lekce dětské jógy probíhají zábavnou a hravou formou s využitím jednoduchých básniček, písniček a příběhů. Jednotlivé cviky a pozice napodobují zvířata, předměty a činnosti z běžného života a každá hodina tak vytváří osobitý příběh. Základem je nenásilný průběh cvičení, kdy se děti formou hry učí přirozenému a uvolněnému pohybu. Posilují a protahují celé tělo, učí se koordinaci a správnému dýchání. Zklidňují příliš živé děti a probouzí ty pasivní.

 

 

KATEGORIE PODLE VĚKU

Mladší děti a začátečníci: 3 - 6 let

Starší a pokročilejší děti: 7 - 12 let

 

 

 

 

 

PŘÍNOSY JÓGY PRO DÍTĚ

 • Správné držení těla
 • Koordinace pohybů
 • Posílení svalů a středu těla
 • Protažení a uvolnění celého těla
 • Správná chůze – posílení kotníků a formování klenby chodidla
 • Děti se učí poznat své tělo a porozumět mu
 • Dýchání – využití plné kapacity plic, zklidňující dechová cvičení
 • Učí zklidnění a uvolnění formou jednoduchých relaxačních technik
 • Soustředěnost, zvládání stresu
 • Posílení sebevědomí a utváření jedinečné osobnosti dítěte
 • Práce v kolektivu, spolupráce, noví přátelé

 

 

SCHÉMA LEKCE

 • Přivítání (pozdrav, povídání)
 • Dechová cvičení a protažení
 • Rozhýbání a zahřátí celého těla (pestré hry a honičky)
 • Dětský pozdrav slunci
 • Představení nové pozice, opakování předchozích
 • Série jógových pozic utvářejících vždy jedinečný napínavý příběh
 • Překážková dráha (lavičky, žíněnky, žebřiny) nebo hry s barevným padákem
 • Zklidnění formou relaxace, pohádky či příběhu nebo hry (jógové kartičky, pexeso), mandaly
 • Rozloučení (pozdrav, mantra óm)

 

 

VYUŽITÍ POMŮCEK

Balonky, zvířátka, obrázky s pozicemi, jógové karty a pexeso, jógová abeceda, barevná pírka, kuličky, brčka, masážní balonky, štětce, šátky, hudební nástroje, polštářky, podložky, barevné bločky, dřevěná mandala. Dráha pro bosou chůzi.

Veškeré vybavení tělocvičny (žíněnky, lavičky, žebřiny, bloky, koza apod.)

 

 

Rozdělení do skupin podle věku je pouze orientační a přizpůsobí se individuálně podle aktuálních možností a dovedností dítěte.

 

Kontakt a info: opravilova.lenka@gmail.com, foto: https://www.facebook.com/LenorkaJoga/