Obsah

Variabilní symbol pro úhradu pololetního kurzovného je 201918

Do textové poznámky uveďte jméno a příjmení sportovce.

.