Obsah

Variabilní symbol pro úhradu pololetního kurzovného je 2020511

Do textové poznámky uveďte jméno a příjmení cvičence.

Rozvrh hodin I.pololetí 2020:

Po           8:30-9:30

            8:30-9:30 (vhodné i pro ženy po porodu)

 

.