Obsah

Členské příspěvky 2018

Výše příspěvku: 500,- Kč

Splatnost: 31. 5. 2018

Příspěvky vybírají, evidují a předávají do pokladny TJ zástupci (předsedové) jednotlivých oddílů. Nezaplacení příspěvku, ve schválené výši a termínu, je porušením Stanov spolku a vede ke zrušení členství v TJ.

Dále je potřeba do 25. 5. 2018 předat podepsané Souhlasy se zpracováním osobních údajů. Nesplnění tohoto požadavku nemůže vést ke zrušení stávajícího členství, ale může výrazně omezit takového člena ve využívání svých členských práv a využívání sportovišť ve stávajícím rozsahu. Bližší informace zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Přihláška a evidenční list člena.pdf

.....................................................................................................................................

Z důvodů zákona o ochraně osobních údajů (GPDR) vyvěšujeme pouze výpis v této podobě. Kompletní zápis je připraven ke kontrole Kontolní komisí.

 

Výpis se zápisu ze zasedání Valné hromady TJ Sokol Popůvky, z.s. konané dne 7. 12. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu

.....................................................................................................................................

STANOVY TJ Sokol Popůvky, z.s.