Obsah

Členské příspěvky 2019

Výše příspěvku: 500,- Kč

Splatnost: 31. 5. 2019

Příspěvky vybírají, evidují a předávají do pokladny TJ zástupci (předsedové) jednotlivých oddílů. Nezaplacení příspěvku, ve schválené výši a termínu, je porušením Stanov spolku a vede ke zrušení členství v TJ.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Přihláška a evidenční list člena.pdf

.....................................................................................................................................

Z důvodů zákona o ochraně osobních údajů (GPDR) vyvěšujeme pouze výpis v této podobě. Kompletní zápis je připraven ke kontrole Kontolní komisí.

 

Výpis se zápisu ze zasedání Valné hromady TJ Sokol Popůvky, z.s. konané dne 7. 12. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu

.....................................................................................................................................

STANOVY TJ Sokol Popůvky, z.s.