Obsah

Členské příspěvky 2020

Výše příspěvku: 500,- Kč

Splatnost: 31. 5. 2020

Příspěvky vybírají, evidují a předávají do pokladny TJ zástupci (předsedové) jednotlivých oddílů. Nezaplacení příspěvku, ve schválené výši a termínu, je porušením Stanov spolku a vede ke zrušení členství v TJ.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.pdf

Přihláška a evidenční list člena.pdf

 

.....................................................................................................................................

STANOVY TJ Sokol Popůvky, z.s.